LL -propozycje zmian

Hej. Ten post kieruję do admnistracji [czyli nie tylko admina, ale do całego zarządu czy co tam macie] LillaLou. Razem z kilkoma osobami postanowiłam zaproponować [czyli nie rozkazuję nic, tylko sugeruję] zmiany w prowadzeniu portalu itp., żeby poprawić wizerunek marki oraz zachęcić innych do korzystania z portalu. Nic nie narzucam czy coś, staram się jako użytkownik, czyli osoba widząca działanie firmy z innej strony niż administracja czy pracownicy ll, przekazać swoje [no, innych też] zdanie na temat obecnego stanu portalu oraz zaproponować rzeczy, które można zmienić/wprowadzić/przywrócić.
Zamierzam się przy tym posłużyć opinią znajomych, dwoma ankietami o ll, które pojawiły się u mnie na blogu, oraz własnymi doświadczeniami.
Może coś z tego wyjdzie...
A, i prosiłabym o czytanie dokładne i ze zrozumieniem, żeby wszyscy mogli się dogadać.

Zacznę od opinii innych o firmie.
Przeprowadziłam w lipcu dwie ankiety, dotyczące LillaLou, w których zainteresowani użytkownicy mogli wyrazić względnie anonimowo [jeśli ktoś chciał, mógł się podpisać] swoje zdanie na temat marki/portalu. Owszem, zdaję sobie sprawę, że nie ankietowałam wszystkich osób, jednakże odpowiedzi trochę było.
Analizując obie ankiety, można dojść do wniosku, że użytkownicy chcą zmian, i firma ich potrzebuje.

Co przeszkadza najbardziej?
Na pierwszym miejscu w kategorii tego, co przeszkadza na portalu, powinny znaleźć się zmiany. Nie mówię tutaj, że strona powinna stać w miejscu, nie wprowadzać żadnych modyfikacji itp. Chodzi o to, jak się te zmiany wprowadza.
Przykład? Wybór miejsc w konkursach. Jeśli ktoś nie wie, zajmuje się tym specjalnie powoływane jury [a przynajmniej tak pisała do mnie Administratorka], i ono przyznaje pracom punkty, żeby wyłonić zwycięzców na podium. Jeśli zajdzie jakakolwiek zmiana, związana czy z kategoriami czy ilością zwycięzców, wypada użytkowników poinformować, że zaszła taka i taka zmiana.
Drugą ważną sprawą, czasami przeważającą nad zmianami, i jednocześnie nierozerwalnie z nimi związaną jest komunikacja i więź użytkownik-administracja [czy pracownicy, czy jak zwał tak zwał]. Nie, nie chodzi wcale o to, że mamy się wszyscy kochać, wielbić czy inne takie. To dotyczy właśnie tego, o czym wspominałam wyżej: jeśli coś, co dotyczy większej liczby osób, w tym wypadku użytkowników, zostaje zmienione czy wprowadzone, należy poinformować o modyfikacjach osoby, których one dotyczą [spoko jak nie ogarniacie tej nawijki, ja po prostu nie chcę powtarzać wyrazów]. Niekoniecznie "informować" w znaczeniu wysyłać wiadomość na pocztę [o poczcie i stronie technicznej później]. LillaLou ma na portalu zakładkę "Aktualności", w której publikowane są np. wyniki konkursów, wywiady z Projektantkami Miesiąca. Proponowałabym tam umieszczać informacje o zmianach w kategoriach itp., ale w odpowiednim czasie. Czyli jakim? Przed publikacją wyników konkursu dobrze by było, jeśli, podkreślam, jeśli wystąpiła zmiana w kategoriach opublikować notkę o niej, żeby poznać opinie innych. Mogłaby [ale nie musiała] powstać jakaś zakładka/podstrona na właśnie takie informacje.

Teraz o samej administracji i pracownikach. 
LillaLou to może i nie największa, ale na pewno dość duża firma. To stawia np. osobę Administratora w obliczu ważnego zadania, jakim jest np. odpisywanie na wiadomości, e-maile od użytkowników, prowadzenie strony, zapobieganie kłótniom, sporom. I nie tylko ja jestem świadoma, że wiele osób, które pisze do Administratora, jest dość młoda, ale to nie zwalnia z obowiązku precyzyjnego wypowiadania się. Tak, telefon, T9, korekta słów, inni też to mają. Nie potrafię jednak uwierzyć, że tego się nie da wyłączyć czy pokonać. Jak pozbyć się korekty słów można dowiedzieć się w internecie, ale np. ja umiem pisać poprawnie nawet, gdy telefon uparcie twierdzi, że słowo, którego użyłam, nie istnieje. Bo niestety, ale muszę poinformować administrację, że sposób wypowiadania się jest bardzo istotny, a to, jak pisze Administratorka, szczerze woła o pomstę czasami. Błędy ortograficzne, brak polskich znaków, czasami odpowiedzi bez sensu, jakby z innego pytania wklejone [no sorry, ll, ja nie będę pisać "łagodnie", tylko szczerze, i nie jest to jedynie moja opinia]. To świadczy o braku szacunku do użytkowników. Rozumiem, nie każdy się obrazi od razu, ale gdy dostanie się odpowiedź, która jest "dziwna", niezrozumiała, i wymijająca [jak czasami tłumaczenia, dlaczego jest taka i taka zmiana...cóż, z użytkownikami należy być jak najbardziej szczerym w ważnych sprawach, albo, jak jest to konieczne, znaleźć najbardziej wiarygodną wymówkę]. Jak się czuje użytkownik, kiedy otrzyma taką odpowiedź?

Przytoczę teraz kilka opinii od różnych osób, wszystko anonimowo:
1. Niech ogarną się w końcu... I to tyle xD a tak serio, to radziłabym im przesłać prowiadzić krucjaty przeciwko użytkownikom, których nie lubią, bo.. Tak. Ogólnie to powinni też odświeżyć bloga, fb, zabrać się za kanał na YT... Znów prowadzić ścisłą współpracę z użytkownikami, zamiast ich tępić.
LillaLou to firma, więc nie powinna nikogo zbytnio faworyzować. Tak samo wspomniane "krucjaty"...jeśli ktoś, np. Administrator, nie lubi danego użytkownika [a to się zdarza, i widać to gołym okiem], to zazwyczaj mu grozi. Jaki tu jest przykład? Na ll są młode osoby, owszem, więc administracja powinna to wziąć pod uwagę. Nie każdy jednak ma 10 lat, są osoby po 15, 16...i zwykle są traktowane tak, jakby chciano się ich pozbyć ze strony [ogromnym ciosem było to, co ogłoszono przy okazji konkursu On The Beach].
 Według mnie na Lilla Lou od pewnego czasu źle się dzieje. Zaczęło się od niesprawiedliwych wyników, przeszło przez mnóstwo afer, skończywszy na nowej moderatorce strony. Dostałam jako posiadaczka konta wiadomość od administratorów (jak większość) wiadomość z usunięciem kodu html oraz groźbami. Zacznijmy od tego, że nikt z nas nikomu nie groził, a to nowa moderatorka groziła jednej z użytkowniczek. Na Lilla Lou jest ogrom niedociągnięć, mnóstwo rzeczy do poprawy. Mam nadzieję, że jednak ktoś się o tym dowie i cała ekipa otworzy oczy na sytuację na portalu.
Niestety, groźby...skąd to się pojawiło? Nikt, a już tym bardziej nikt z zarządu nie powinien grozić użytkownikom. Jako przykład zamieszczę wiadomość w sprawie kodu html:
Przepraszam, ale...WHAT THAT FUCK?!
Gramatyczną stronę drugiego akapitu uczczę niniejszym minutą ciszy oraz zniczem [*]. Teraz o wiadomości...
Jeśli ktoś tu komuś grozi, to na pewno Administrator. Usuwanie konta za użycie html. Intrygujące...zważywszy na fakt, że każda strona, która istnieje w internecie, to kod html. Wulgarne słownictwo. No, z tym się zgodzę...a groźby to prawdopodobnie skierowana do mnie aluzja, że piszę czasami posty o hejterach. I to ja jestem ta zła. Brawo ll, no po prostu brawo.
Nawet przytoczę tutaj "Art, 7. Zasady korzystania z serwisu"
1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez LL. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób. [Eche, czyli inni mają mi spamić na to konto, i nie mogę mieć takiego na spam? No gratulacje.]
3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez LL, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, LL może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
4. Zawierając Umowę z LL, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych LL oraz innych podmiotów;
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
e) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę LL, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
g) powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania ulubionych, wysyłania komentarzy, aktualizacji Portalu.
5. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
6. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, [Zamkną mnie, lel]  jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
a) umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
b) umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
c) umieszczanie treści i zdjęć niezwiązanych z Lilla Lou, prac co do których zachodzi podejrzenie plagiatu, kopii prac innych Użytkowników.
d) rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej
e) uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z LL w ramach których postanowiono inaczej;
f) wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding); [to się powinno tyczyć spamienia poczty przez Administratora, czyli wysyłania kilka razy TAKIEJ SAMEJ wiadomości o wyborach PM, jedynie ze zmienieniem nicku...czy Adnim łamie w takim razie prawo? Ech, pewnie jest ponad nim, znając ll]
g) podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.
7. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
8. W przypadku powzięcia przez LL wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu do umieszczania informacji:
a) których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców,
b) których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,
 Opinia od osoby, która widziała fragment posta:
Hym. Nie wiem jak się wypowiedzieć. Zgadzam się z waszym zdaniem. Dobrze by było gdyby poczta włączała się szybciej, gdyby były nowe pozy w szkicownikach, po jakimś czasie się nudzą i nie każda pasuję do pomysłu z naszej wyobraźni...serwer nowy to napewno by się przydał i pomógł stronie..
I kolejna wyczerpująca opinia:
Ok, no to... Poczta. Od kilku miesięcy zapycha mi się poczta, mam ponad 30 wiadomości (jak nie 40), a gdy uda mi się wejść jest ich tylko 2-3, a wciąż widnieje 30. Często spóźnione wyniki, ostatnio bardzo niejasne i niesprawiedliwe. Naprawdę, było kilka lepszych prac. Ograniczenie w ilości znaków w opisie prac. Czasem opisy są urywane i trzeba dopisywać w komentarzach. Brak możliwości modernizowania komentarzy, taka opcja by się przydać w razie jakiś błędów. Projektantka miesiąca... To już nie jest to samo co kiedyś. Mniej osób głosuje i osoby na mp zgłaszają się same, a nie są wybierane. Dodawanie prac, przycinanie itp. Od dawna nie używam tego edytora, ponieważ prace po docieciu lub obroceniu robią się czarne, a później dostaje się niemiłe komy od użytkowników ;-; Nie wiem jak jest aktualnie, ale od konkursu Marry Xmas nie można dodawać więcej niż do jednej kategorii. Połączenie portali... to chyba mówi samo za siebie... młodsi użytkownicy nie zawsze sobie radzą ze starszymi i odwrotnie. Coś miałam jeszcze... to chyba wszystko, jak coś to jeszcze dopiszę
Miałam tak raz...wyświetlało się 2, weszłam, nie było nic, ale za jakiś czas pojawiło się 3, i te dwie wiadomości magicznie zniknęły. No, z wynikami to rozumiem...wiem, kryteria czy coś, "doceniajmy wszystkich", ale serio, są osoby, które starają się i uważają, że na miejsce w jakimś konkursie należy zasłużyć...nie, nie że zwycięzcy się nie starają, ale po prostu czasami są dużo lepsze prace, gdzie widać czyiś wysiłek, a na podium staje...coś. PM to też teraz katastrofa...osoby, które się zgłaszają, często piszą do innych, żeby na nich głosowali ;-; to żebranie, niestety...
A mi edytor prace pikseluje. Choćbym nawet nie w nim obrabiała, praca i tak jest złej jakości. Limit słów w opisie wkurza, i to bardzo...rozumiem, nie można pisać tam monologów czy ksiąg, ale czasem męczy fakt, że ucięło kilka słów/znaków. A kategorie...nie wiem, co się stało, ja nigdy nie mogłam zaznaczyć dwóch kategorii, nie mówiąc o większej liczbie.

Teraz jeszcze jedna opinia:
Ostatnio, na Lilla Lou nie dzieje się dobrze. Pojawia się coraz więcej niejasności, kłótni itd. Administratorzy nie zawsze zwracają uwagę na zaistniałe sytuacje. Chcą uniknąć problemów, ale tak na prawdę nic z nimi nie robią, nawet po mimo próśb ze strony użytkowników. Wyniki konkursów pojawiają się z opóźnieniem, nie zawsze są zgodne z ustalonymi zasadami. Niektóre osoby obrażają innych, kopiują ich prace itp. itd. Brakuje miłej atmosfery. Poczta się zacina. Czasami, nie da się dodawać prac na konkursy. Strona się zawiesza...
No niestety, ale tak właśnie jest...strona techniczna wymaga remontu ;-;

ZMIANY, JAKIE PROPONUJEMY 
 • poprawa technicznej strony ll. Czyli? ZAKUP LEPSZEGO SERWERA. Nie wiem, ile można zwalać wszystkie problemy na serwer...poza tym, skoro ll stać na szkicowniki, to może lepiej ten jeden raz zainwestować w serwer, i nie grozić usunięciem kilku osób? Przydałoby się też usprawnić pocztę, bo działa mega wolno
 • zadbać o więź użytkownik-admin. Tego nie poprawicie żadnym ART Academy, jeśli będziecie chcieli nadal osoby, które w czymś się nie podobają komuś z ll usuwać. Chodzi o zaufanie, czyli informowanie o zmianach, bo tak jak to wygląda teraz, nie może zostać. LillaLou zdaje się nie ufać nikomu.
 • wprowadzić nowe obrysy, ale np. w pozach walki, fantasy [w sensie elfie uszy, ogon, płetwy, obrys męski], żeby było ciekawiej, poza tym parę osób z zespołu ll najwidoczniej wkurza, jak ktoś przerobi za bardzo obrys
 • nie grozić. Serio. Można każdą sprawę, jako firma, rozwiązać pokojowo. Nie, nie głaskanie po główce, ale spokojne, nie natarczywe wytłumaczenie, a nie od razu usuwanie konta. Tak nigdy nie zyska się zwolenników
 • poprawa poziomu wypowiedzi u przedstawicieli. Chyba większy szacunek i zaufanie wzbudza osoba, która wypowiada się poprawnie, prawda? Unika się dzięki temu konfliktów, oraz widać, że ktoś ma kompetencje i zależy mu na pracy, którą wykonuje, oraz robi to sumiennie
 • zadbać o bloga. Tyczy się to kompetencji osób piszących między innymi...z tego co wiem, dawniej dostanie się na bloga ll było osiągnięciem, a teraz, sądząc po niektórych postach, jest to proste i mało znaczy ;-; Zdjęcia też...rozumiem, nie wszyscy mają lustrzanki, ale na litość boską, przecież jest tyle dobrych edytorów do zdjęć w necie, i to za darmo...a blog, niestety, traci poziom poprzez przyjmowanie "wszystkich"
Na koniec ankieta o firmie, jeśli ktoś chętny, żeby coś dodać, to zapraszam do wypełniania.


Mam nadzieję, że zostaniemy wysłuchane...albo przynajmniej jakoś pomoże to w naprawie portalu.

Komentarze

 1. Świetny post Nin.Zgadzam się z tobą w 109%.Te zmiany naprawdę by się przydały.
  ~Marcel Dobrodziej

  OdpowiedzUsuń
 2. Post był dłuuugi, ale z sensem. Mam nadzieję, że uda się usprawnić stronę, zajdą jakieś zmiany, że wszystkim będzie łatwiej.
  Na prawdę, chciałabym, żeby nie było tylu tych niejasności. ;-;

  Caroline Lou ~~

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też...
   W dodatku, wiem że to zabrzmi chamsko itp., ale pewnie niektórzy będą chcieć się mnie pozbyć po tym poście ;-; przynajmniej cieszę się, że wyraziłam z kilkoma osobami swoje zdanie, i że ktoś jest świadom problemu.

   Usuń
 3. Piszesz jakbyś była twórcą lub właścicielem LillaLou, Nina. Naprawdę myślisz, że administracja zmieni wszystko co ci się nie podoba, bo ty tak chcesz? Nieco zabawna sprawa, nie uważasz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Spokojnie. Pisałam, że to jest SUGESTIA. Pisałam, że to nie tylko moje zdanie. Czytałaś ze zrozumieniem? Zabawne, nie?

   Usuń
  2. To nie tylko zdanie Niny.Jesteś egoistą lub egoistką.
   ~Sfrustrowany Marcel Dobrodziej.

   Usuń
 4. A czemu oni nie wysłali tej wiadomości do wszystkich? ;-;
  ~Beatka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie mam bladego pojęcia ;-; Ja jej nie dostałam nawet, to nie mój screen [ale osoba, od której go otrzymałam, zgadza się na jego udostępnianie]

   Usuń
 5. ART Academy to bardzo fajne zajęcia tak jak osoba je prowadząca ale niestety masz rację z tym że to nie zatuszuje tych gorszych rzeczy na LL. Naprawdę mogliby zadbać o relację użytkownik-admin. Wiecie niektórzy są zarozumiali i nie chcą dostrzec swojego błędu bo boją się jeszcze większej krytyki ale przez to jeszcze bardziej nasilają problem bo ludzie chcą zmian na lepsze ale oni nie będą chcieli się przyznać do błędu i go naprawić

  ~Olgita

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja niestety osobie, która prowadzi ART Academy nie ufam i nie zaufam, wolę się nie rozwodzić, czemu.

   Wiem, że dawniej na ll było milej, i chyba nie było tylu problemów oraz konfliktów admina z użytkownikami i na odwrót.

   Usuń
  2. Czo to ten 'Art Academy'? O3O

   Usuń
 6. Zgadzam się z tobą ^^
  -Flo

  OdpowiedzUsuń
 7. Świetny psot. Masz rację z tym że na ll przydałyby się zmiany
  Diamencik.Art

  OdpowiedzUsuń
 8. Mam nadzieję, że przeczytają i posłuchają...

  OdpowiedzUsuń
 9. No ja też mam nadzieję że posłuchają i zgadzam się z tobą MarysART

  OdpowiedzUsuń
 10. Post może i długi, ale ciekawy...Zgadzam się z Tobą Nina co do słowa...
  Ja nigdy nie dostałam wiadomości od administratora jeśli chodzi o takie informacje...;-;
  Fajnie będzie, jeżeli wezmą te 'rady/propozycje' do serca...

  ~~Log*ś pozdrawia

  OdpowiedzUsuń
 11. Taa... LL na prawdę by się przydały zmiany. I to wielkie. ~ Ashida

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

_________________________________________________________________________
○ przemyśl swój komentarz przed publikacją
○ staraj się zawrzeć w swojej wypowiedzi coś więcej niż link do swojej strony
○ jestem otwarta na rady i propozycje zmian
○ jeśli chcesz, możesz kogoś pozdrowić
○ olainina@gmail.com